Baca Gazı Analizi

Baca Gazı Analizi
        BACA GAZI ANALİZİNİ NEDEN YAPTIMAM GEREKİR???

    Günümüz dünyasında enerji en önemli konu olmakla beraber enerjinin üretilmesi,nakledilmesi ve kullanılması basil başına mühendislik uygulamaları içeren komlike bir işlemdir.
          Enerjinin verimlibir şekilde tüketilmesi kadar enerjiyi üretmek için kullanılacak kaynaklarında verimlibir şekilde kullanılması çok önemlidir.
Cünkü enerji=ekonomidir . Ülkelerin sosyo ekonomik potansiyelleri,sahip oldukları enerji kaynakları ve bu kaynakları verimlibir şekilde kullanmaları ile doğru orantılıdır.
        Bu bağlamda şuan hemen hemen tüm sanayi uygulamalarında kullanılan kazan & brülör sistemleri,enerji kaynağı olan yakıtları (kömür,fuel-oil,doğalgaz vs.) kullanılarak enerji (ısı,buhar,elektrik vs.) üreten sistemlerdir.
            Fabrikaların bu enerjiyi en düşük maliyetle elde etmeleri ,fabrika giderlerini minimuma indirmek için hayati bir önem arz etmektedir.
Bu işlemin önünde ise enerji kaynağı olan yakıtların bilimsel açıdan ideal yanmalarını sağlayarak kayıpsız bir şekilde yakıtı enerjiye dönüştürmek yatar.
            Teoride kayıpsız enerji kazancı mümkün olsa da pratikte mümkün değildir ve mutlaka kayıplar oluşacaktır.
Yapılması gereken ise bu kayıpları hassas bir şekilde ölçüp minimuma indirerek enerji elde etmektir.
            Kazan & brülör sistemlerinde en ideal yanmayı sağlayacak iki temel fonksiyon vardır bunlardan birincisi yakıt oranı ayarı, ikincisi de hava oranı ayarıdır.
Bu ayarların sürekli olarak optimizasyonu sağlanarak en ideal yanma işlemi gerçekleştirilir
Baca gazı ve yanma verimliliği analizörleri adeta reaksiyonun kalbine hükmederek enerjiyi en ideal şekilde elde etmemizi sağlar
           Örneğin bir yanma için gereken havanın optimum bir şekilde ayarlanması gerekir
Eğer yanma ortamında az miktarda O2 girerse yanma tam olarak gerçekleşmeyeceğinden dolayı yüksek miktarda CO çıkar
Bu da yanma verimin kötü olması demektir ve yakıtın enerjinin yakılmadan sokağa atıldığının bir göstergesidir öte yandan hava klapelerinin gerektiğinden fazla açılırsa yani aşırı havalandırılma sağlanırsa hiç CO çıkartılmamış olur
          Teorik olarak yakıt tam olarak yanmıştır ancak aşırı havadan ötürü sistemde soğuma meydana geleceği için bu da bir enerji kaybı karşımıza çıkacaktır.
Maksimum yanma verimi hava fazlalığı en düşük seviyede seviyeye indirilirken, ısı kaybının en düşük seviyede tutulması ile sağlanır.
         Baca gazı analizatörleri ile  O2 ,CO ,CO2, baca sıcaklığı ortam yanma verimi fazla hava katsayısı vb parametreleri ölçülerek sistem optimizasyonu kontrol altına alınabilmekte ve böylece enerji kaybı da minimuma indirilmektedir

 
        Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı gibi yanma sisteminden atılan oksijen miktarı artıkça baca gazı kayıpları da arta bunun önüne geçe bilmek için yanma sistemine giren havanın azaltılması gerekmektedir
       Azaltılan oksijen miktarı karbon atomları ile iki oksijen yerine bir oksijen atomunun bileşmesine neden olup yanama ürünü olarak karbondioksit yerine karbonmoksit oluşumu sağlar
Çevreyi kirletmemek için hava kalitesi koruma yönetmeliğinde tanımlı limit emeisyon değerlerinin üzerine çıkmayacak şekilde oksijen azaltılmalıdır
 
adres
Yeni Çamlıca Mahallesi Dursunbey Caddesi Yıldız Sokak No:16/A Ataşehir/İstanbul/TÜRKİYE

tel
05333602687

fax
02164719977

www.teknovizyon.net
yukari-cik